Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowań

Wyliczenie odszkodowania należnego za poniesione straty w wyniku wypadku na terenie Wielkiej Brytanii nie jest rzeczą prostą. Po pierwsze należy podkreślić, iż osobą uprawnioną do uzyskania odszkodowania jest każdy, kto doznał urazu bądź uszczerbku na zdrowiu, również psychicznym, w wyniki wypadku spowodowanego zaniedbaniem osób trzecich. Na jakiej zasadzie Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors ustala wysokość odszkodowania niezbędną do negocjacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym?

Walczymy o:

  1. Roszczenia ogólne oraz
  2. Roszczenia szczególne.

Na finalne odszkodowanie roszczeń ogólnych składa się wiele czynników: ból, cierpienie, utrata swobody funkcjonowania, ograniczenie komfortu życiowego, straty na rynku pracy spowodowane trudnością w jej podjęciu, długotrwałe bóle uniemożliwiające normalne funkcjonowanie, utrata miejsca pracy, utrata części bądź całości przyszłych zarobków, znaczące obniżenie standardu życia spowodowane np. kosztami leczenia etc.

  • Utrata udogodnień pozwala na roszczenie sobie prawa do rekompensaty za straty spowodowane uszczerbkiem na zdrowi na skutek wypadku. Zaliczamy do niej m.in.: brak sprawności fizycznej uniemożliwiający wykonywanie sportu czy hobby. Uwaga! Do utraty udogodnień możemy zaliczyć również straty w sferze seksualnej np. niemożność uprawiania seksu.
  • Straty na rynku pracy to nic innego jak problemy z jej podjęciem np. za sprawą ograniczeń fizycznych bądź psychicznych.
  • Do długotrwałym bólu uniemożliwiającym normalne funkcjonowanie mówimy wtedy, gdy od momentu wypadku do czasu uzyskania decyzji sądowej w sprawie odszkodowania odczuwały trwały ból, uniemożliwiający nam normalne funkcjonowanie.
  • Utrata miejsca pracy, którą poszkodowana osoba w szczególności lubiła bierze pod uwagę takie czynniki jak: czas poświęcany na pracę, ilość odbytych szkoleń. Osoby, które mogą starać się o rekompensatę z jej tytułu to głównie: służby mundurowe, osoby pracujące w służbie zdrowia, aktorzy, przedstawiciele szczególnych rzemiosł.
  • Utrata części bądź całości przyszłych zarobków następuje wtedy, gdy poszkodowany jest w stanie w pełni pracować w dotychczasowym miejscu, a co za tym idzie – jego wynagrodzenie jest znacząco niższe.
  • Obniżenie standardu życia spowodowane kosztami leczenia liczone jest od momenty wypadku i bierze pod uwagę kwestie pomocy medycznej i opieki oraz związanymi z tym koszty.

Koszty związane z leczeniem i opieką obliczane są na podstawie dokumentów medycznych, w szczególności raportu medycznego sporządzanego przez osobę uprawnioną w zakresie konkretnego wypadku np. złamanie nogi – ortopeda. W przypadku zaawansowanych obrażeń niezbędne jest przyniesienie kilku raportów medycznych – od każdego specjalisty.

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

NAPISZ DO NAS
Rodzaje wypadków

Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors specjalizuje się w odszkodowaniach powypadkowych. Jeżeli uważasz, że zdarzenie z Twoim udziałem było spowodowane błędem osób trzecich, a co za tym idzie należy Ci się odszkodowanie – nie zwlekaj i zgłoś się do nas. Nasi specjaliści wywalczą dla Ciebie odpowiednią, satysfakcjonującą Cię rekompensatę. Niezależnie od tego, czy brałeś udział w wypadku w miejscu pracy, wypadku drogowym, na ulicy czy też w miejscu publicznym, w sklepie czy na placu zabaw – jeżeli nawet nie jesteś pewien, czy należą Ci się jakiekolwiek pieniądze, prawnicy Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors pomogą Ci to zweryfikować.